comunica.cat
Qui som Què fem Equip
Comunica.cat
Telèfon 972 217 250
Ramon Turró, 1 - Baixos
17005 Girona
<vacío>info@comunica.cat http://www.facebook.com/comunica.cat https://twitter.com/comunicacat mapa

Qui som

Des de Comunica.cat pensem que en una estratègia de comunicació global cal preveure tots els escenaris possibles i per això entenem que la nostra activitat no s’ha de contemplar només com a un suport concret i aïllat davant d’un fet o circumstància puntual bé sigui en positiu -la difusió d’un fet noticiable d’interés general- o en negatiu - la resposta eficaç davant d’una situació de crisi-.

Volem formar part de l’ADN de cada client. Per aconseguir-ho, treballem de forma individualitzada amb cadascun dels nostres clients, dissenyant una estratègia a mida per tal que cada empresa o entitat la interioritzi i incorpori dins de la pròpia dinàmica com a part inherent de la seva activitat.

És per això que, ben aviat, els nostres clients deixen de tenir la percepció de treballar amb un agent extern per sentir que han incorporat en els propis equips de treball una figura nova, una oficina de premsa i comunicació integrada en l’estructura i compromesa en la defensa dels seus interessos i objectius.

Un dels aspectes que més ens diferencia respecte d’altres agències de comunicació és la capacitat d’actuació i de resolució davant d’una situació de crisi. Les situacions de crisi es poden produir degut bàsicament a dos supòsits:

Quan de forma interna o externa, voluntària o involuntària, arriba a l’opinió pública un missatge que vulnera la pròpia imatge, distorsiona la realitat o suposa un atac al prestigi i a la credibilitat.

O bé, quan es produeix un fet fortuït i imprevisible davant del qual cal una reacció ràpida, contundent i coordinada.

Comunica.cat
Ramon Turró, 1 - Baixos
17005 Girona
Telèfon 972 217 250

info@comunica.cat

  Mapa del web Inici
Qui som
Què fem
Equip
Twitter
Facebook
Contacte
Situació
Avís legal